Pomoct ostatním

Pomoct ostatním

jugosl.nížina. Znáš odpověď?

(slovo na 4, známá písmenka vložena)

Připoj svůj komentář, chceš-li